Om Crocodillen

HJEM >> OM CROCODILLEN

OM CROCODILLEN

CROCODILLESNYT


Det er dejligt, at så mange har glæde af denne dejlige 21 fods motorjolle.

Her på hjemmesiden finder du opdaterede regler og instruktioner. Husk at brugerne skal sætte sig godt og grundigt ind i sikkerhedsinstruktionerne og reglerne.

Vi har desværre konstateret, at der ikke i alle tilfælde meldes om skader, fejl og mangler på jollen.

Rengøringen efter brug kan ofte også ses bedre.

Noter skader, fejl og mangler i logbogen, der findes ved Crocodillens opslagstavle i skuret. Send ligeledes en mail til en af Crocodillepasserne med beskrivelse af skaden og hvad der er fortaget med henblik på udbedring. Hvor der er behov for hurtig afhjælpning, skal en af Crocodillepasserne straks kontaktes og afhjælpning aftales. Husk at hvis vi ønsker fremover at have en pæn og præsentabel båd, påhviler det alle brugerne at yde en ekstra indsats med vedligeholdelsen.

Hvis der er behov for afholdelse af frigivelsessejladser eller genopfriskningssejladser, er alle medlemmer af Bådlauget velkommen til at kontakte en af Crocodillepasserne.


Navnet Crocodillen – hvorfor med 2 C’er ?

Det er blevet en tradition at vi i Bådlauget navngiver vores både efter søværnets skibe – men hvad er forhistorien for Crocodillen’s navn.

Normalt tænker vi på søværnets skibe som linjeskibe, fregatter, kanonbåde og lignende, men der fandtes andet materiel med en mindre glorværdig historie.


Den første gang Crocodillen optræder i Flådens fortegnelser er i 1773, hvor den står som ”Brander”. En brander er et ”udtjent sejlskib der blev ladet med brandbare sager, i hvilket der blev stukket ild, hvorefter branderen sendtes ned mod fjendtlige skibe for at stikke disse i brand. Oftest dirigeredes det uden besætning med strøm og vind ned mod fjenden”. Det er ukendt hvornår den udgik af flåden.


Det andet skib med navnet Crocodillen, var en stykpram bygget i 1813 og udgik i 1819. Det var et fast fortøjet artillerifartøj, der kun kunne flyttes ved varpning, dvs. ved at hale fartøjet frem ved ankre eller roes af galejer – som var søfolk og ikke galejslaver. Skibet var udstyret med mange kanoner (”stykker”). Det kunne også være et udtjent krigsskib med reduceret sejlføring.